Notícies - Actualitat

XARXES SOCIALS I MERCAT IMMOBILIARI

En pocs anys el negoci immobiliari ha canviat de dalt a baix. En un petit espai de temps, les immobiliàries han passat d’estar en un despatx en una planta alta d’un edifici, a tenir la...

 Desembre 2016
 Actualitat